Przebudowa Dworca Kolejowego Oborniki Śląskie

 

Wielobranżowy projekt przebudowy Dworca Kolejowego w Obornikach Śląskich z przeznaczeniem części budynku na Gminną

Bibliotekę Publiczną wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego parku i placu przydworcowego. Budynek objęty ochroną

konserwatorską zlokalizowany na terenie zamkniętym.

 

Lokalizacja:                       Oborniki Śląskie ul. Dworcowa

Powierzchnia użytkowa:    1 566  m2

Inwestor:                           Polskie Koleje Państwowe S.A.