Jesteśmy pracownią projektową oferującą szeroko pojętą obsługę Inwestora. Począwszy od konsultacji programowych, poprzez wykonanie projektów branżowych. Naszym najważniejszym celem jest w sprostanie oczekiwaniom Inwestora, zapewnienie mu kompleksowej obsługi przy realizacji zamówienia.

 

Wykonujemy projekty branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej, mostowej, kolejowej, wyburzeniowej.

 

Sporządzamy również opracowania architektury krajobrazu i zieleni, konserwatorskie, geotechniczne, archeologiczne, akustyczne, ochrony pożarowej, środowiskowe, geodezyjne, opinie techniczne, ekspertyzy budowlane.

 

Uzgadniamy projekty i opracowania z rzeczoznawcami do spraw ochrony przeciwpożarowej, bhp, sanitarno-higienicznych.

home

o nas

projekty

referencje

pracownia

kontakt

użyteczności publicznej

salony samochodowe

mieszkaniowe

obiekty inżynieryjne

przemysłowe

zabytki

handlowe

wnętrza