Jesteśmy pracownią projektową oferującą szeroko pojętą obsługę Inwestora. Począwszy od konsultacji programowych, poprzez wykonanie projektów branżowych. Naszym najważniejszym celem jest sprostanie oczekiwaniom Inwestora, zapewnienie mu kompleksowej obsługi przy realizacji zamówienia.

 

Wykonujemy projekty branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacji, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej, mostowej, kolejowej, wyburzeniowej.

 

Sporządzamy również opracowania architektury krajobrazu i zieleni, konserwatorskie, geotechniczne, archeologiczne, akustyczne, ochrony pożarowej, środowiskowe, geodezyjne, opinie techniczne, ekspertyzy budowlane.

 

Uzgadniamy projekty i opracowania z rzeczoznawcami do spraw ochrony przeciwpożarowej, bhp, sanitarno-higienicznych.

home

o nas

projekty

referencje

pracownia

kontakt